ساعات کاری بین ساعات 9:00 الی 17:00 بعد از ظهر
info@homaxchange.com

سفارش فروش

پس از تکمیل احراز هویت می توانید از طریق بخش «فروش به ما» به نقد کردن درآمد ارزی خود و تبدیل وب مانی خویش به ریال ایران اقدام نمایید.


1-انتخاب نوع ارز

2-تعداد یا میزان مورد نظر جهت دریافت

3-نرخ ارز

4-جمع کل (مبلغ قابل دریافت)

5-توضیحات در رابطه نحوه پرداخت، زمان پرداخت و اطلاعات اضافی مورد نظر

6-شماره حساب های ما جهت واریز

7-میزان تخفیف و کاهش کارمزد، هرچه میزان سفارش شما بالاتر باشد، نرخ ارز افزایش می یابد.


پس از بررسی اطلاعات و حصول اطمینان بر روی بخش زیر کلیک کرده و نسبت به پرداخت وجه صورت حساب خویش به حساب ما طی ده دقیقه اقدام نمایید.

در صورت عدم پرداخت طی ده دقیقه، فاکتور شما در زمان دریافت وجه و به نرخ آن زمان ثبت خواهد شد.

                                   -------------><-----------