خدمات

پرداخت بین المللی

شما می‌توانید روش متفاوتی از انجام پرداخت‌های بین‌المللی را با سرعت و دقت بالا تجربه کنید. این بدان معناست که می‌توانید پول خود را در وب سایت های مختلف پرداخت و وصول کنید. ما از ابزار های مختلف پرداخت های بین المللی بهره می بریم. به عنوان مثال، شما می‌توانید برای خریدهای آنلاین خود از آمازون، ای‌بی، یا علی‌اکسپرس از خدمات پرداخت بین المللی ما استفاده کنید، یا می‌توانید هزینه آزمون های بین المللی خویش یا صورت حساب های خویش را تسویه حساب کنید. شما همچنین می‌توانید بهترین نرخ ارز و کمترین هزینه را برای معاملات خود انتخاب کنید، و وضعیت پرداخت‌های خود را به صورت زنده دنبال کنید.