خدمات

تسویه فوق سریع

شما می‌توانید پول خود را در حساب خود در همان روز معامله بدون هیچ محدودیتی دریافت کنید. این بدان معناست که شما می‌توانید به سرعت و آسانی به پول خود دسترسی پیدا کنید، بدون اینکه برای روزها یا هفته‌ها منتظر بمانید. ما به محض دریافت وجه شما اقدام به تسویه آن می نماییم. شما همچنین می‌توانید پول خود را به حساب بانکی مورد علاقه خود برداشت کنید. به عنوان مثال، شما می‌توانید پول خود را به حساب پی‌پال، اسکریل، یا پی‌ونیر خود برداشت کنید، یا می‌توانید پول خود را به حساب بانکی محلی خود در ارز خود انتقال دهید. شما همچنین می‌توانید از راحتی داشتن پول خود در هر زمان و هر مکان لذت ببرید، و آن را برای نیازهای شخصی یا تجاری خود استفاده کنید.